Завершення програми підвищення кваліфікації з безбар'єрності та Інклюзії

19 лютого 2024

 
Успішно завершено навчання за типовою загальною програмою підвищення кваліфікації «Забезпечення створення безбар'єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії» для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
Навчання надало учасникам розуміння ключових понять, таких як рівність, недискримінація, доступність, інклюзія та безбар'єрність. Особливу увагу приділено просторовій доступності, зокрема адаптації інфраструктури, вулиць та приміщень до потреб громадян. Важливою частиною програми було обговорення безбар'єрності державних та публічних послуг, що  є шляхом до інклюзивного управління. Не менш важливим є і формування безбар'єрної організаційної культури в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Навчання за такою злободенною темою -  важливий крок уперед для кожного учасника, а також для суспільства загалом. Ми віримо, що здобуті знання та навички будуть ефективно впроваджені в практику та сприятимуть створенню інклюзивного та доступного середовища для громадян.