Перелік програм, які пропонує Рівненський ЦППК 

на задоволення потреб державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у професійному навчанні*

 

Програми розроблені з урахуванням пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікованими) та короткостроковими програмами у 2021 році, затверджених наказом НАДС № 154-20 від 27.08.2020

 

Професійні компетентності

Назва програми

Категорії державних службовців/ посадових осіб місцевого самоврядування

Кількість годин

Кількість кредитів ЄКТС

категорія «Б»

 • - знання законодавства

 • - професійні знання 

 • - комунікація та взаємодія
 • - управління організацією роботи та персоналом (вміння розв'язання конфліктів)

категорія «В»

 • - знання законодавства

 • - професійні знання 

 • - командна робота та взаємодія

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців (не рідше одного разу на три роки)

«Б», «В»

60

2

 • - знання законодавства

 • - професійні знання

 • - прийняття ефективних рішень
 • - управління змінами
 • - лідерство
 • - комунікація та взаємодія

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

IV–VII

60

2

категорія «Б»

 • - професійні знання 

 • - комунікація та взаємодія

категорія «В»

 • - професійні знання

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Ділова українська мова»

«Б», «В»/

IV–VII

15

0,5

категорія «Б»

 • - знання законодавства

 • - професійні знання

 • - комунікація та взаємодія

категорія «В»

 • - знання законодавства 

 • - професійні знання

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Європейська та євроатлантична інтеграція України. Залучення міжнародної технічної допомоги»

«Б», «В»/

IV–VII

9

0,3

категорія «Б»

 • - професійні знання

 • - комунікація та взаємодія

категорія «В»

- професійні знання

- командна робота та взаємодія

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Комунікативна компетентність у професійній діяльності»

«Б», «В»/

IV–VII

15

0,5

категорія «Б»

 • - знання законодавства

 • - професійні знання

категорія «В»

 • - знання законодавства

 • - професійні знання

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання та протидія корупції у публічній сфері»

«Б», «В»/

IV–VII

9

0,3

категорія «Б»

 • - професійні знання 

 • - лідерство

 • - прийняття ефективних рішень

 • - комунікація та взаємодія

категорія «В»

 • - професійні знання

 • - виконання на високому рівні поставлених завдань

 • - командна робота та взаємодія

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Мистецтво управлінської діяльності і лідерство»

«Б», «В»

15

0,5

категорія «Б»

 • - знання законодавства

 • - професійні знання 

 • - цифрова грамотність 

категорія «В»

 • - знання законодавства

 • - професійні знання

 • - цифрова грамотність

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Цифрова трансформація та комп’ютерна грамотність»

«Б», «В»/

IV–VII

15

0,5

- управління організацією роботи та персоналом

- професійні знання: з питань розвитку місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Покроковий алгоритм роботи служби персоналу органу місцевого самоврядування»

IV–VII

18

0,6

 • - професійні знання (про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, засади запобігання та протидії дискримінації)

 • - знання законодавства

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення прав людини та протидія дискримінації»

 

«Б», «В»/

IV–VII

 

15

0,5

 

 • - професійні знання (знання основ управління публічними фінансами)

 • - знання законодавства

 • - виконання на високому рівні поставлених завдань

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Управління фінансами. Фінансовий контроль»

«Б», «В»/

 

IV–VII

15

0,5

категорія «Б»

 • - прийняття ефективних рішень

 • - впровадження змін

категорія «В»

 • - виконання на високому рівні поставлених завдань

 • - сприйняття змін

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Ефективне вирішення завдань державних службовців»

«Б», «В»

15

0,5

категорія «Б»

 • - впровадження змін

 • - управління організацією роботи та персоналом

категорія «В»

 • - сприйняття змін 

 • - командна робота та взаємодія

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Соціально-психологічні аспекти впровадження змін»

«Б», «В»/

IV–VII

15

0,5

 • - знання законодавства

 • - професійні знання

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Організація діловодства в органах місцевого самоврядування»

IV–VII

9

0,3

 • - знання законодавства 

 • - професійні знання

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Особливості управління комунальною власністю у Рівненській області»

IV–VII

9

0,3

- знання законодавства

- професійні знання

 

- управління організацією роботи та персоналом

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Управління персоналом в органах місцевого самоврядування»

IV–VII

15

0,5

- знання законодавства

- професійні знання

 

- командна робота та взаємодія

 

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень)

IV–VII

 

(посадові особи місцевого самоврядування, обрані або затверджені відповідною радою на виборну посаду)

60

2

 • - знання законодавства

 

- професійні знання

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Організація ефективної діяльності в органах місцевого самоврядування  Рівненської області»

IV–VII

10

0,33

 • - знання законодавства

 

 

- професійні знання

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Практика розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації в Рівненській області»

«Б», «В»/

 

IV–VII

9

0,3

 

 • - професійні знання (знання основ управління публічними фінансами, знання бюджетного планування)

 • - знання законодавства

 • - виконання на високому рівні поставлених завдань

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах»

«Б», «В»

15

0,5

 

 • - професійні знання (знання основ управління публічними фінансами, знання бюджетного планування)

 • - знання законодавства

 • - виконання на високому рівні поставлених завдань

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Бухгалтерський облік та фінансова звітність у бюджетних установах»

IV–VII

15

0,5

категорія «Б»

- знання законодавства

- професійні знання

 • - управління організацією роботи та персоналом

категорія «В»

 

- знання законодавства

- професійні знання

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікаціїспеціальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Управління людськими ресурсами»

«Б», «В»

15

0,5

 

 • - знання законодавства

 • - професійні знання

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації«Посилення професійної спроможності публічних управлінців Рівненської області у контексті системних змін»

«Б», «В»/

 

IV–VII

9

0,3

 

* Цей перелік може бути доповнений іншими програмами підвищення кваліфікації, які будуть розроблятися на звернення замовників освітніх послуг