Завершилося навчання за програмою спеціалізованого навчального курсу "Ділова українська мова"

15 квітня 2019

 

         15 квітня  2019 року завершили навчання за програмою спеціалізованого навчального курсу «Ділова українська мова» начальники відділів, спеціалісти структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (всього 52 особи).

          Змістове наповнення курсу забезпечили викладачі кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету

      Шульжук Наталія Василівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;

      Златів Леся Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент;

      Мушировська Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший викладач.

       Слухачі спеціалізованого короткострокового навчального курсу з ділової української мови засвоїли основні норми українського справочинства, вивчили загальні вимоги до мовних засобів у ділових паперах, здобули навички оформлення основних ділових паперів та електронного документообігу, на практиці оволоділи усним та писемним діловим мовленням, основами ефективної комунікації, засвоїли норми мовленнєвого етикету державного службовця, поліпшили орфографічну та пунктуаційну грамотність.

       На останньому занятті слухачі виконали завдання для підсумкового тестового контролю.

       За результатами виконання програми спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Ділова українська мова» слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.