Основними напрямками науково-методичної роботи центру є:

1. Регіональні аспекти місцевого самоврядування

Теоретичний та практичний рівні цього напрямку охоплюють наступні сфери:

(а) участі громадян у місцевому самоврядуванні;

(б) субсидіарності та еволюції функцій органів місцевого самоврядування;

(в) функціонування виконавчих органів за умови збереження провідної ролі представницьких органів місцевого самоврядування;

(г) становлення самоврядування на регіональному рівні.

2. Державне управління в сфері національної безпеки

Напрям включає проведення комплексних теоретичних та практичних досліджень діяльності органів державного управління у сфері національної безпеки (НБ), виходячи з наступних ключових моментів:

(а) особливостей функціонування системи управління національною безпекою держави;

(б) особливих об'єктів безпеки: особистості, її прав і свобод; суспільства, його матеріальних і духовних цінностей;

(в) національний та міжнародний виміри державного управління в сфері національної безпеки.

3. Європейська політика України

Напрям реалізується з урахуванням актуальних тенденцій еволюції взаємин України та Європейського союзу в наступних контекстах:

(а) інституціоналізація європейської спільноти;

(б) політика ЄС щодо країн Центрально-Східної Європи в умовах геополітичних змін на континенті;

(в) взаємини Україна – ЄС.

4. Психологічні аспекти державного управління

Реалізація напряму пов’язана з комплексним теоретичним та практичним аналізом наступних його складових:

(а) менеджмент на державній службі;

(б) стратегічне та ситуаційне управління;

(в) керівництво і лідерство;

(г) комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі.